As from September 2024 IE-Net Belgium organises a course “Exploitatie en beheer van IE rechten” (in Dutch)

See the website Exploitatie en beheer van Intellectuele Eigendom | ie-net for further information. Members of LES Benelux enjoy a discount.

De immer versnellende evolutie van technologie en markten handhaaft de druk op inspanningen voor technische innovatie. Innoveren betekent investeren en risico’s nemen. Het is dus uitermate belangrijk zich zo goed mogelijk tegen interne en externe risico’s in te dekken bij de bedrijfsvoering, o.m. door elke vorm van innovatie afdoende te beschermen tegen namaak. Deze situatie stimuleert tegelijk het besef dat de innovator minder in staat is alles zelf marktgericht te ontwikkelen en te sturen, zelfs niet in zijn eigen domein. Vandaar dat meer en meer samenwerkingen en afspraken zich opdringen met de bedrijfsomgeving om doeltreffend voorop te komen of te blijven. Die afspraken veronderstellen op hun beurt degelijke overeenkomsten of contracten voor de ontwikkeling en exploitatie van innovatie.

Deze cursus heeft tot doel bij te dragen tot de deskundigheid voor deze materie van overeenkomsten en het beheer van de bescherming van technische innovatie, mede met behulp van deze overeenkomsten.